Inglise keele individuaaltunnid
Inglise keele individuaaltunnid e-õppe vormis või kontakttundidena Kalamajas. Mida pakume:

Õppija vajadustest lähtuvad individuaaltunnid
Foneetikatunnid häälduse lihvimiseks
Erialane inglise keel (toll, raamatupidamine, IT jpm)
Järeleaitamistunnid
Eksamiteks valmistumine
Vestlusgrupp edasijõudnutele
E-keelekümblus inglise keelt emakeelena rääkiva õpetajaga